sobota 26. novembra 2011

Čo narúša sociálnu kohéziu?

Čo narúša sociálnu kohéziu? Najmä príliš veľké majetkové a príjmové rozdiely medzi ľuďmi a porušovanie práva. Veľké rozdiely v majetku a v príjmoch môžu ľudia tolerovať, ak majú zabezpečené základné zdroje pre živobytie, ak cítia, že majú rovnaké príležitosti na zlepšovanie svojej situácie a ak je nárast príjmu a majetku spravodlivo zaslúžený. Ak sa však majetkové a príjmové rozdiely medzi ľuďmi stále zväčšujú a chudoba prechádza z rodičov na deti bez reálnych možností zlepšenia, narúša sa sociálna kohézia, vznikajú sociálne konflikty, ktoré môžu viesť až k ozbrojeným konfliktom.

Marta Hrebíčková