štvrtok 29. decembra 2011

Doplnenie k príčinám nezamestnanosti

Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje nezamestnanosť je ekonomický cyklus, t. j. striedajúce sa obdobia vzostupu výroby a úpadku (recesie), ktorá je spojená s rastom nezamestnanosti. Túžba mať čo najväčší zisk motivuje vlastníkov výrobných prostriedkov čo najviac vyrábať a predávať. To sa niektorým istý čas darí. No stále sa prehlbuje zaostávanie kúpyschopného dopytu za ponukou tovarov a výrobnými kapacitami z dôvodu veľkých rozdielov medzi majetkom a príjmami ľudí a tendenciou zamestnávateľov zaplatiť za prácu len to, čo je nevyhnutné, aby bol zisk čo najvyšší.. Hromadia sa nepredané tovary, získať zákazky je čoraz ťažšie. Rafinované formy reklamy a vnucovanie úverov a pôžičiek kupujúcim môžu recesiu oddialiť len dočasne. Klesá dopyt, nie sú objednávky a nasleduje prepúšťanie zamestnancov. Štatistiky ukazujú, že vo fáze konjunktúry (cyklického vzostupu výroby) nezamestnanosť často neklesne na úroveň, ktorá bola v predchádzajúcom období konjunktúry (pred recesiou), ale je vyššia.

Nemôžem súhlasiť s tým, že základnou príčinou nedobrovoľnej nezamestnanosti je regulovaný charakter miezd a z toho vyplývajúca nepružnosť miezd (ako uvádza napr. P. A. Samuelson a W. D. Nordhaus v knihe Ekonómia I.) a priamou príčinou nepružnosť trhu práce (napr. „štátne intervencie do trhu práce a odborárske vydieranie...“ ako uvádza J. H. de Soto v knihe Peníze, banky a hospodářské krize). Najmä nesúhlasím s tým, aby sa pod zámienkou či heslom znižovania nezamestnanosti rušila zákonná minimálna mzda, redukovali opatrenia regulujúce prepúšťanie zamestnancov a znižovala mzda a sociálne poistenie až po krajnú hranicu umožňujúcu sotva prežitie. Je tu otázka, ako ďaleko chcú s tým spružňovaním – možnosťou znižovania miezd a ochrany zamestnancov ísť? Čo najďalej, v záujme čo možno najvyššieho zisku?

Marta Hrebíčková

nedeľa 25. decembra 2011

prijatie za člena SAPN

Neinvestičný fond Belasý n.f. bol prijatý za člena Slovenskej siete proti chudobe dňa 15. novembra 2011.