sobota 18. januára 2014

Krištáľové krídlo

Informácia od Zdena Hanzelyho:

Krištáľové krídlo

V nedeľu 19. januára 2014 sa môžeme tešiť na ďalší ročník, v poradí už 17. ročník, galaprogramu Krištáľové krídlo, ktorý v priamom prenose odvysiela STV1 o 21.10 hodine z novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave.
Za Filantropiu sú nominovaní: Mgr. Monika Korenčiová, Zdeno Cíger a Mgr. Mariana Kováčová.
Za Šport sú nominovaní: Michal Handzuš, Ivan Jakeš a Peter Sagan.
Za Publicistiku a literatúru sú nominovaní: Alexandra Salmela, Michal Tvarožek a Pavel Vilikovský.
Za Hospodárstvo sú nominovaní: Ing. Bohumila Tauchmannová, Vladimír Levársky a Ing. Pavol Konštiak, PhD.
Za Hudbu sú nominovaní: Mgr. art. Ľubica Malachovská-Čekovská, ArtD., Quasars Ensemble a Juraj Valčuha.
Za Architektúru sú nominovaní: Ing. arch. Irakli Eristavi, Prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD. a Ing. arch. Peter Vitko a Ing. arch. Kornel Kobák.
Za Medicínu a vedu sú nominovaní: RNDr. Marian Janák, DrSc., prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. a prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., Dr.h.c.
Za Výtvarné umenie sú nominovaní: MgA. Tomáš Džadoň, ArtD., Mgr. art. Michal Staško a Jozef Bajus, akad. mal.
Za Divadlo a audiovizuálne umenie sú nominovaní: Táňa Pauhofová, Marek Leščák a Milan Ondrík.
Za Rock Pop Jazz sú nominovaní: Skupina Fragile a Richard Müller, Jana Kirschner a Vašo Patejdl.
Na Mimoriadnu cenu za celoživotné dielo sú nominovaní: Miroslav Žbirka a Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Program bude obohatený vystúpením rôznych umelcov. Takže príjemnú zábavu.