nedeľa 7. júna 2015

Návrhy na riešenie narastajúcej nerovnosti v bohatstve jednotlivcov podľa Thomasa Pikettyho

Thomas Piketty analyzoval vývoj distribúcie bohatstva a štruktúru jej nerovnosti od 18. storočia.
Poukázal na to, že v čase, keď rast výnosov z kapitálu prevyšuje celkový hospodársky rast, rastie aj príjmová a majetková nerovnosť. Pritom väčšina majetku boháčov nepochádza z práce, ale z dedičstva.
Ideálnym riešením na zamedzenie nekonečnej špirály tejto nerovnosti a znovuzískanie kontroly nad dynamikou akumulácie kapitálu by bola podľa jeho názoru 

progresívna globálna daň z kapitálu spojená s veľmi vysokou úrovňou medzinárodnej finančnej transparentnosti. 

Do kapitálu ako predmetu zdanenia zahŕňa: nehnuteľnosti, finančné aktíva a podnikateľské aktíva. Sám Piketty síce považuje skutočnú globálnu daň z kapitálu za utopický ideál, avšak potrebný cieľ, aby sme videli, ako sme ďaleko od tohto ideálu.
Pritom základné inštitúty vynájdené v 20. storočí, a to sociálny štát a progresívna daň z príjmu, musia aj v budúcnosti hrať ústrednú úlohu.