nedeľa 7. júna 2015

Návrhy na riešenie narastajúcej nerovnosti v bohatstve jednotlivcov podľa Thomasa Pikettyho

Thomas Piketty analyzoval vývoj distribúcie bohatstva a štruktúru jej nerovnosti od 18. storočia.
Poukázal na to, že v čase, keď rast výnosov z kapitálu prevyšuje celkový hospodársky rast, rastie aj príjmová a majetková nerovnosť. Pritom väčšina majetku boháčov nepochádza z práce, ale z dedičstva.
Ideálnym riešením na zamedzenie nekonečnej špirály tejto nerovnosti a znovuzískanie kontroly nad dynamikou akumulácie kapitálu by bola podľa jeho názoru 

progresívna globálna daň z kapitálu spojená s veľmi vysokou úrovňou medzinárodnej finančnej transparentnosti. 

Do kapitálu ako predmetu zdanenia zahŕňa: nehnuteľnosti, finančné aktíva a podnikateľské aktíva. Sám Piketty síce považuje skutočnú globálnu daň z kapitálu za utopický ideál, avšak potrebný cieľ, aby sme videli, ako sme ďaleko od tohto ideálu.
Pritom základné inštitúty vynájdené v 20. storočí, a to sociálny štát a progresívna daň z príjmu, musia aj v budúcnosti hrať ústrednú úlohu.1 komentár:

  1. Už tretí rok funguje v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto telefónna linka pre osamelých seniorov na telefónnom čísle 0908 321 737.
    Ide o jeden z projektov participatívneho rozpočtu, ktorého tvorcovia sa snažia oslovovať osamelých starších ľudí, spoznať ich problémy a v rámci možností v spolupráci s miestnym úradom ich aj riešiť. Cieľom je, aby sa starší ľudia v bratislavskom Novom Meste nedostávali do sociálnej izolácie a ich podnety či návrhy na riešenie problémov nezostali nevypočuté. Na rozdiel od iných liniek, na ktoré sa môžu seniori obrátiť, pomocou našej linky sociálna pracovníčka priamo iniciatívne oslovuje osamelých seniorov, ak si to želajú.
    V prípade záujmu volajte na 0908 321 737.

    OdpovedaťOdstrániť