pondelok 4. mája 2015

Myšlienky podporujúce nepodmienený základný príjem 

Každý má právo na životnú úroveň primeranú zdraviu a blahobytu jeho i jeho rodiny, rátajúc do toho potravu, šatstvo, bývanie, lekársku opateru a nevyhnutné sociálne služby, právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej neschopnosti, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré vznikli okolnosťami nezávislými od jeho vôle.“
Prameň: Všeobecná deklarácia ľudských práv, čl. 25 ods. 1., slovenský text je z webovej stránky Slovenského národného strediska pre ľudské práva www.snslp.sk


Nijaký trest nezastaví kradnúť ľudí, pre ktorých je to jediná cesta získania jedla. Bolo by podstatne účinnejšie poskytnúť každému určité prostriedky na živobytie.“
Thomas More (1478-1535), anglický právnik, spisovateľ a filozof, autor diela Utópia. V histórii hnutí za nepodmienený základný príjem sa uvádza ako jeden z prvých šíriteľov týchto myšlienok.

Zaručený príjem by nielenže ustanovil slobodu ako skutočnosť a nielen ako slogan, ale ustanovil by princíp hlboko zakotvený v západných náboženských a humanistických tradíciách: človek má právo na život, a to bezpodmienečne. Toto právo žiť, mať potravu, prístrešie, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie atď. je prirodzené ľudské právo, ktoré nemôže byť obmedzené nijakou podmienkou, dokonca ani nie takou podmienkou, že každý človek musí byť spoločensky užitočný.“
Erich Fromm (1900 -1980), nemecký filozof a sociológ.

Sloboda vyžaduje požívať určitý súbor hmotných aktív garantujúcich jednotlivcovi sociálnoekonomickú nezávislosť od iných; t. j. ľudia nemôžu byť slobodní bez politicky garantovanej materiálnej existencie.“
Prameň: Bru Lain, Univerzita v Barcelone: Podlahy a stropy. Inštitucionálne vzory na podporu republikánskej slobody. Súčasná Interpretácia diela Jeffersona a Robespierre. Z príspevku prednesenom v júni 2014 v Montreale na 15. kongrese Svetovej siete za základný príjem. Floors and Ceilings. Institutional Designs to endorse Republican Freedom. A Contemporary Interpretation of the Work of Jefferson and Robespierre. Bru Laín Department of Theoretical Sociology, Philosophy of Law and Methodology of Social Sciences. University of Barcelona, Spain

Otázku ekonomiky a nákladov sme nechali naschvál bokom, hoci, samozrejme, debata o tom, z čoho a koľko, prebieha a názorov je množstvo. Mnohí sa zhodujú na tom, že by to nemalo ísť len z bežných daní, ale solidárny občiansky príjem by sa mohol napríklad financovať cez špeciálnu daň. Najprudšia diskusia prebehla v Nemecku vo veľkých politických stranách. Každopádne, nikto z protežantov univerzálneho základného príjmu neráta s tým, že sa zrealizuje „od zajtra“ z bežného rozpočtu. Takýto model ani nie je na stole. Buď sa budú zložky univerzálneho základného príjmu postupne zavádzať, alebo sa budú smerom k univerzálnosti a bez podmienenosti posúvať existujúce minimálne garantované príjmy. Stratégií je veľa, bude od nich závisieť aj spôsob financovania. Dôležité je, ako by to prijala verejnosť.“
Prameň: Daniel Gerbery, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava.2 komentáre:

 1. Referendum o zavedení základného nepodmieneného garantovaného príjmu v sume 2500 švajčiarskych frankov (Chf) – 2262 eur vo Švajčiarsku 5. júna 2016

  Podľa návrhu by túto sumu mal dostať každý plnoletý Švajčiar a cudzinec žijúci vo Švajčiarsku najmenej 5 rokov, bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie. Pre neplnoletú osobu by tento príjem činil 625 Chf.
  Pritom by sa zrušili v podstate všetky sociálne dávky.
  Proti tomuto návrhu sa v referende vyslovilo 78,22 % zúčastnených.
  Hlavné argumenty proti: nejasnosti o zdrojoch financovania, o zdravotnej starostlivosti, obava z príchodu veľkého počtu cudzincov.

  http://qz.com/699739/why-switzerlands-universal-basic-income-referendum-matters-even-though-failed/

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Referendum o zavedení základného nepodmieneného garantovaného príjmu v sume 2500 švajčiarskych frankov (Chf) – 2262 eur vo Švajčiarsku 5. júna 2016

  Podľa návrhu by túto sumu mal dostať každý plnoletý Švajčiar a cudzinec žijúci vo Švajčiarsku najmenej 5 rokov, bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie. Pre neplnoletú osobu by tento príjem činil 625 Chf.
  Pritom by sa zrušili v podstate všetky sociálne dávky.
  Proti tomuto návrhu sa v referende vyslovilo 78,22 % zúčastnených.
  Hlavné argumenty proti: nejasnosti o zdrojoch financovania, o zdravotnej starostlivosti, obava z príchodu veľkého počtu cudzincov.

  http://qz.com/699739/why-switzerlands-universal-basic-income-referendum-matters-even-though-failed/

  OdpovedaťOdstrániť